اخبار

یادداشتی بر رمان اکبرشاه نوشته نوید کاروچی
ادامه مطلب
پیام سفیر ایتالیا، عالیجناب جوزپه پرونه درخصوص کتاب «گزیده‏ ‏ای از هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی» به زبان ایتالیایی
ادامه مطلب
مراسم رونمایی از ترجمه گزیده ‏‏ای از  داستانهای کتاب هشتاد سال داستان‌های کوتاه ایرانی در شهر رم
ادامه مطلب
هشتاد سال داستان‌های کوتاه ایرانی در ایتالیا
ادامه مطلب
نمایشگاه مجازی کتاب تهران
ادامه مطلب
نمایشگاه مجازی کتاب تهران
ادامه مطلب
یادداشتی برای شبِ  پلی برای دو زبان
ادامه مطلب
«عشق در دوران نفرت» با ترجمه ابوالحسن حاتمی
ادامه مطلب
شب استفانو بنی
ادامه مطلب
بررسی کتاب موی بافته در نشریه جهان کتاب
ادامه مطلب