سایت در دست به روز رسانی میباشد.


درباره کتاب خورشید

انتشارات کتاب خورشید در سال 1376 تأسیس و فعالیت خود را در حوزه ‏های ادبیات، هنر و فرهنگ ایران آغاز کرد.

ادبیات، زیرشاخه ‏هایی همچون رمان، داستان، شعر و برگزیده ‏های ادبی را در بر می‏گیرد که در آثار ایرانی، مجموعة هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی به کوشش حسن میرعابدینی از آثار شاخص منتشرشده است.

در ترجمة آثار ادبی، دریافت اجازة رسمی از صاحب اثر و ترجمه از زبان اصلی در دستور کار قرار داشته است.

در مجموعه آثار ترجمه ‏شده با نگاهی ویژه و تخصصی به معرفی ادبیات ایتالیایی پرداخته است و تا به امروز 42 عنوان از بهترین آثار داستانی نویسندگانی چون گراتزیا دلدا، ایتالو کالوینو، آلبرتو موراویا، ناتالیا گینزبورگ، آنتونیو تابوکی، دینو بوتزاتی، استفانو بنّی و … در این مجموعه قرار گرفته است.  آثار نویسندگان بزرگی چون ارنست همینگوی، هاینریش بُل و … نیز با ترجمه از زبان اصلی در مجموعة آثار کتاب خورشید منتشر شده است.

در زمینة هنر و فرهنگ ایران (ایران‏شناسی) مجموعة 4 جلدی کتاب‏ فیلم سفر در ایران اثری از منوچهر طیاب، مستندساز برجستة ایرانی و کتاب  گل و مرغ، دریچه ‏ای بر زیبایی‏ شناسی ایرانی اثر جهانگیر شهدادی، هنرمند صاحب ‏نام از آثار فاخر کتاب خورشید است.

 خلاصه‌ای از سوابق شغلی و حرفه‌ای

مسعود کازری صاحب امتیاز انتشارات کتاب خورشید

سعود کازری:

سابقة کار: همکاری برای چاپ لغت‌نامة دهخدا در چاپ میهن، مدیرمسئول مرحوم محمد کازری از سال 1360 تا 1362،

سابقة کار تولید و فروش در انتشارات و فروشگاه کتاب مهناز، مدیرمسئول منصور کازری از سال 1362 تا 1376،

مؤسس و مدیرمسئول انتشارات کتاب خورشید از سال 1376 تا امروز.

خلاصه‌ای از سوابق صنفی

1-        عضو گروه تدوین اهداف و برنامة 18 ماده‏ای و نامزد عضویت هیئت مدیره دورة یازدهم اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران.

2-        عضو و رئیس کمیسیون حل اختلاف اتحادیه در طول 12 سال گذشته، دورة یازدهم، دوازدهم و سیزدهم هیئت مدیرة اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران. 

3-        عضو کارگروه سامان‏بخشی توزیع در دورة دوازدهم هیئت مدیره اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران.

4-        عضو کارگروه تدوین نمونة قرارداد نشر در دورة سیزدهم اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران.

5-        عضو هیئت مدیرة دو دورة پایانی شرکت پکا (پخش و توسعة کتاب ایران) به‏عنوان نایب‏رئیس، مدیرعامل، عضو هیئت تصفیه پس از انحلال.

6-        عضو کارگروه تدوین چهارده برنامة راهبردی گروه هم‌اندیشی برای دورة چهاردهم انتخابات هیئت مدیرة اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران.

7-       بازرس هئیت مدیرة دورة چهاردهم اتحادیة ناشران و کتابفروشان تهران (1398 تا 1402)

 

الناز اسحقی، مسئول پیش تولید انتشارات کتاب خورشید از سال 1388

شهرام شاه شهید، مدیر فروش انتشارات کتاب خورشید از سال 1394